تشکیل و راه اندازی سامانه سخنران یار

  • 1399/12/18
  • 2350

یکی از نیازهای اساسی همه مجالس دینی و رسانه های فرهنگی، داشتن سخنران و مجری است که امروزه حتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از داشتن مجریان توانمند دینی و چادری و مومن محروم است.برای تامین این نیاز، مراحل ذیل در دست اقدام است:

  • الف:رایزنی با مراکز تبلیغی مثل سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات و نهاد رهبری و... برای انعقاد تفاهم نامه تربیت و بکارگیری مجری کارشناس و مجری و سخنران دینی و فرهنگی
  • ب:انعقداد تفاهم نامه با موسسات همسوی طرح جهت برگزاری دوره های آموزش فن خطابه و مجری گری به صورت حضوری و مجازی در سامانه توسط موسسات
  • ج:اعطای مدرک معتبر به داوطلبان و شرکت کنندگان در دوره ها
  • د: پرداخت کمک هزینه آموزشی به مهارت آموزان توسط مرکز خدمات
  • ه: تشکیل بانک اطلاعات سخنرانان و مجریان در سامانه و دسته بندی سخنرانان طبق جنسیت و موضوعات تخصصی و آمایش سرزمینی و ...
  • و: نظارت و ارزیابی بر سخنرانان و انجام نظرسنجی و رتبه بندی
  • ی:عرضه سخنرانی های تولید شده در سامانه با هدف فروش و کسب درآمد