تشکیل و راه اندازی سامانه رایانه یار

  • 1399/12/18
  • 2350

یکی از مشاغل فرهنگی بین المللی که به صورت دورکاری و در منازل قابل انجام است و دارای درآمد زایی بالایی است برنامه نویسی موبایل و کامپیوتر توسط همسران و فرزندان طلاب در منازل است که این برنامه نیازمند آموزش های برنامه نویسی، انیمیشن سازی و ... است و نیازمند اقدامات ذیل است:

  • الف:شناسایی موسسات آموزشی در این موضوع
  • ب:عقد قرارداد و پرداخت سرانه به شرکت کنندگان در دوره
  • ج: اخذ گواهی معتبر و پرداخت وام های خوداشتغالی و غیره
  • د:اخذ سفارشات برنامه نویسی کلان و واگذاری به خانواده طلاب
  • ه: معرفی اشخاص مهارت دیده در سامانه و بازار یابی برای انجام پروژه ها